Вхід

Створено Комітет з альтернативних способів вирішення спорів (медіації)

11.06.2024

З метою сприяння інтеграції ефективних методів вирішення конфліктів, що виникають у сфері корпоративної безпеки,на базі АПКБУ було створено Комітет з альтернативних способів вирішення спорів (медіації).

 Місія комітету: сприяння сталому розвитку та ефективності сфери корпоративної безпеки в Україні через інтеграцію та популяризацію альтернативних способів вирішення спорів, зокрема медіації, як ключових інструментів для попередження, мінімізації та врегулювання конфліктів у професійному середовищі.

Комітет прагне зміцнити довіру, співпрацю та взаєморозуміння між усіма учасниками ринку корпоративної безпеки, сприяючи тим самим створенню безпечного, ефективного та збалансованого бізнес-середовища.

Ключові аспекти місії комітету включають:

 • Інтеграція та популяризація медіації: Введення медіації як стандартної практики вирішення спорів у галузі корпоративної безпеки
   
 • Професійне середовище: Фокус на професійному середовищі учасників ринку корпоративної безпеки, включаючи організації, фахівців та інші зацікавлені сторони.
   
 • Співпраця та взаєморозуміння: Зміцнення відносин між учасниками ринку через діалог, співпрацю та вирішення конфліктів на основі взаємної поваги та розуміння.
   
 • Створення безпечного бізнес-середовища: Створення умов для забезпечення безпеки, стабільності та довіри в бізнес-середовищі, що є основою для сталого розвитку та процвітання. Місія комітету служить фундаментом для його діяльності та спрямовує його стратегію та ініціативи у відповідність до загальних цілей Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України.
   

Мета комітету: Головною метою комітету є впровадження та популяризація альтернативних способів вирішення спорів, зокрема медіації, як ефективного інструменту для розв’язання конфліктів у сфері корпоративної безпеки, зокрема: 

 • Підвищення обізнаності серед членів асоціації про переваги медіації як альтернативного способу вирішення спорів.
 • Розвитку навичок АВС та вирішення конфліктних ситуацій серед професіоналів у сфері корпоративної безпеки.
 • Зміцнення корпоративного управління та внутрішньої безпеки через запобігання та ефективне вирішення конфліктів.

Питання, які комітет може вирішувати:

 • Розробка стандартів і процедур:
 • Встановлення стандартів і процедур для використання медіації у вирішенні спорів, пов’язаних з корпоративною безпекою.
 • Розробка стандартів альтернативного вирішення спорів (АВС) та корпоративної соціальної відповідальності бізнесу (КСВ) для включення їх в політики з корпоративного управління компаній.


​Освітні програми: Організація тренінгів, семінарів та майстер-класів для підвищення кваліфікації професіоналів у сфері безпеки, зокрема щодо підходів та способів вирішення конфліктних ситуацій, ненасильницької комунікації, ведення переговорів, медіації.

Навчання та сертифікація: організація навчального курсу “Базові навички медіатора”, з додатковою спеціалізацією “Корпоративний медіатор”, з метою навчання та сертифікації медіаторів для сфери корпоративної безпеки, у відповідності до вимог Закону України “Про медіацію”.

Консультування та підтримка: Надання консультативних послуг і підтримки членам асоціації у питаннях вирішення конфліктів та медіації.

Залучення експертів: Співпраця з експертами в галузі медіації та корпоративної безпеки для обміну знаннями та кращими практиками.

Співробітництво: Встановлення партнерства з іншими організаціями та інституціями для розвитку медіації як методу вирішення спорів.

Цільова аудиторія комітету: Діяльність комітету буде цікавою та корисною для:

 • Професіоналів у галузі корпоративної безпеки: Керівників служб безпеки, аналітиків ризиків, менеджерів з корпоративної безпеки.
 • Керівників компаній: Топ-менеджмент, який зацікавлений у зміцненні корпоративного управління та внутрішньої безпеки.
 • HR-спеціалістів: Професіоналів з управління персоналом, які займаються вирішенням конфліктів у колективі.
 • Юристів та адвокатів: Фахівців, які спеціалізуються на корпоративному праві та вирішенні спорів.


Створення Комітету з альтернативних способів вирішення спорів не лише сприятиме розвитку ринку корпоративної безпеки в Україні, а й зміцнить довіру та взаєморозуміння між учасниками бізнес-процесів, знизить кількість конфліктних ситуацій та сприятиме створенню більш ефективного та збалансованого бізнес-середовища.