Членство в Асоціації

Членом Асоціації може бути будь-яка фізична особа, діяльність якої пов’язана зі сферою корпоративної безпеки та яка здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, і згодна виконувати обов’язки, що на неї покладає Статут Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

Для набуття членства в АПКБУ, кандидат заповнює он-лайн форму та направляє на адресу info@corpsecurity.org.ua свій профайл. Також, необхідні рекомендації двох членів АПКБУ чи відомих експертів ринку корпоративної безпеки. 

Надані документи розглядає профільний Комітет АПКБУ, що надає рекомендацію Правлінню щодо підтримки/відхилення кандидатури. В разі, якщо Правління приймає позитивне рішення щодо кандидата йому направляється рахунок на сплату членського внеску. Членство в Асоціації підтверджується відповідним свідоцтвом.

Фізичні особи, які є Членами Асоціації, приймають участь у її роботі та в управлінні діяльністю Асоціації, шляхом їх особистої участі. З питаннями пов’язаними з набуттям членства в Асоціації прохання звертатися до виконавчого директора Дмитра Гуда за телефоном +380 96 298 93 30 (info@corpsecurity.org.ua).