Вхід

Форма
заяви про прийняття до членів
Громадській організації "Асоціація професіоналів корпоративної  безпеки України"

(заповнення всіх полів, а також завантаження всіх трьох файлів обов'язкове)

Голові Правління Громадській організації
"Асоціація професіоналів корпоративної безпеки України"

Герасимовичу Івану Анатолійовичу

Заява

про прийняття до членів Громадській організації
"Асоціація професіоналів корпоративної  безпеки України"

Прошу прийняти мене, FIO, Birthday, в асоційовані Члени Громадської організації "Асоціація професіоналів корпоративної безпеки України" (далі – Асоціація).

З метою вступу до Асоціації надаю наступну інформацію щодо себе та, водночас, підтверджую її актуальність:

Контактні дані:
   Адреса проживання:         Адреса

Освіта:  

Місце роботи, посада:

Комітет АПКБУ:

Послуги, що Ви
можете надавати членам АПКБУ:

Короткий профайл
(освіта, досвід, компетенції):


Ваше фото (гарної якості):

Фото або скан-копія
1-ї сторінки паспорту:


Рекомендації інших членів АПКБУ:Завантажуйте файли форматів: .pdf, .docx, .jpg, .png
Об'єм кожного файлу не має перевищувати 10 Мб


Підписанням цієї заяви я, , підтверджую надання своєї згоди на обробку (збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення) переданих мною персональних даних для збереження та обробки Асоціацією з метою реалізації мети та цілей її діяльності, передбаченої Статутом Асоціації.'

Зазначена згода надається мною на весь строк існування правовідносин між мною та Асоціації, а також до закінчення строку, встановленого законодавством, для зберігання відповідної документації.

Я також погоджуюся на передачу та іншу обробку моїх персональних даних, які обробляються Асоціацією, будь-яким розпорядникам та третім особам (як в межах України так і закордоном), яких обере Асоціація, якщо це необхідно для виконання вимог законодавства, оптимізації процесу документообігу в Асоціації та виконання нею своєї статутної мети та цілей.

Додатково цим підписом підтверджую своє бажання не отримувати в подальшому жодних повідомлень про передачу моїх персональних даних будь-яким розпорядникам та третім особам (в тому числі закордон), їх зміну або знищення.

Цим підтверджую достовірність та точність наданих мною персональних даних та зобов’язуюсь протягом 10 робочих днів повідомляти Асоціацію про будь-які зміни щодо наданих мною персональних даних.

Я підтверджую, що мене було повідомлено про склад і зміст моїх персональних даних зібраних для їх подальшої обробки Асоціацією – володільцем персональних даних, мету збору моїх персональних даних, осіб, яким будуть передаватися мої персональні дані (в тому числі закордон), а також роз’яснено мої права як суб’єкта персональних даних, визначені Законом України "Про захист персональних даних" (зі змінами та доповненнями).

Додатково цим підписом

15.06.2024

_______________________________

[підпис Заявника]