Вхід

ШКОЛА КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ Джаннет Аршимової

23.02.2021
Співорганізатор: Академія управління ризиками журналу «Охорона праці»

КОГО ЧЕКАЄМО НА НАВЧАННЯ

● Керівників підприємств та організацій усіх форм власності, які планують впроваджувати систему управління охороною праці (СУОП) на основі керування ризиками

● Спеціалістів з охорони праці.

● Аудиторів СУОП.

 

НА ЯКІ ЗАПИТАННЯ ДАМО ВІДПОВІДІ

● Що таке небезпека?

● Що таке ризик?

● Що таке керування ризиками?

● У чому відмінності між ризикоорієнтованою і традиційною СУОП?

● Що необхідно знати, щоб почати обговорення з керівництвом планів щодо впровадження ризикоорієнтованої СУОП?

● Велике, середнє чи мале підприємство: які ресурси потрібні для впровадження системи керування ризиками?

● Мале підприємство: як одному фахівцю з ОП розробити та впровадити систему керування ризиками?

● Лідерство на кожному рівні ризикоорієнтованої СУОП.

● Кого й чого навчати на кожному рівні системи управління?

● Як залучити працівників до ефективного функціонування системи керування безпекою на робочих місцях (від перших керівників до робітників). Практичні рекомендації.

● Перші кроки у побудові ризикоорієнтованих систем. З чого розпочати, процес упровадження і як це працюватиме далі?

● Які методи оцінки ризиків вибрати для свого підприємства?

● Успішний практичний досвід різних підприємств щодо вибору методів та інструментів оцінки ризиків.

● Що таке проактивні профілактичні заходи і як їх розробляти?

● Виявляємо небезпеки. Класифікація небезпек і методи їх виявлення. Як розробити власні методи виявлення небезпек?

● Що таке матриця оцінки ризиків і як її складати? Визначаємо, яку матрицю використовувати для свого підприємства?

● Ризик, рівні прийнятності ризику, трансфер (передача) ризику, акцептування ризику. Межі прийнятних значень ризику.

● У чому вимірюється ризик?

● 10 правил уникнення ризиків.

● Як проводити оцінку ризиків: за технологічними процесами чи на кожному робочому місці?

● Інші питання щодо керування ризиками.

 

У ЧОМУ ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ

● Пропонуємо модульну систему навчання. Програма кожного модуля сформована за певною темою. Зареєструвавшись, Ви можете вибрати кілька або всі модулі навчання.

● Кожний модуль дає практичні навички застосування набутих знань на Вашому підприємстві.

● Програма передбачає проведення воркшопів (англ. workshop – робоча майстерня), на яких Ви самостійно розробите алгоритм дій для впровадження керування ризиками на Вашому підприємстві.

● Забезпечуємо інтерактивний зв’язок і підтримку тренерів на кожному модулі. Надаємо консультації під час зустрічей та у процесі впровадження змін на Вашому підприємстві

● Своїм успішним досвідом з Вами поділяться українські та європейські експерти.

 

РЕЗУЛЬТАТ: отримання сертифікату від Школи керування ризиками Джаннет Аршимової та Академії керування ризиками журналу «Охорона праці».

 

Вартість участі за 1 будь-який модуль – 1725 грн. з ПДВ

Вартість участі 10 модулів (пільгова)   - 9200 грн з ПДВ *

Вартість участі 10 модулів (повний) – 11500 грн. з ПДВ

*(Пільговий тариф для передплатників журналу)

 

Реєстрація за посиланням - https://ohoronapraci.kiev.ua/landing/skola-keruvanna-rizikami-dzannet-arsimovoi#packages-participation