Вхід

Повідомлення про скликання Річних Загальних Зборів Членів ГО АПКБУ

23.04.2024

Повідомлення про скликання Річних Загальних Зборів

Членів Громадської організації

«Асоціація професіоналів корпоративної безпеки України»


Київ, 24.04.2024 р.

Від: Голови Правління громадської організації «Асоціація професіоналів корпоративної безпеки України»

Івана Герасимовича

До: Членів Громадської організації «Асоціація професіоналів корпоративної безпеки України» (далі –АПКБУ)

Інформую про скликання Річних Загальних Зборів АПКБУ 29.05.2024 р. о 16.00 годині.

Річні Загальні збори буде проведено дистанційно з використанням засобів відео-звʼязку.

Порядок денний:

 1. Обрання членів Лічильної комісії.
 2. Вибір Головуючого та секретаря Зборів.
 3. Перевірка списку присутніх та кворум правомочності.
 4. Затвердження порядку денного.
 5. Обговорення та затвердження звіту Правління АПКБУ про діяльність у 2022-2023 рр.
 6. Обговорення та затвердження звіту про фінансові результати діяльності АПКБУ за 2022-2023 роки.
 7. Обговорення та затвердження звіту Ревізора АПКБУ за 2022-2023 роки.
 8. Визначення кількості Правління АПКБУ.
 9. Обрання членів Правління АПКБУ.
 10. Визначення розмірів вступних і членських внесків Членів АПКБУ.
 11. Обговорення та Затвердження плану діяльності АПКБУ на 2024 рік.
 12. Зміна місцезнаходження АПКБУ.
 13. Інші питання та заяви.
 14. Закриття Загальних Зборів.

 

З метою проведення більш ефективної зустрічі просимо надіслати ваші коментарі/пропозиції щодо порядку денного, а також підтвердити Вашу участь у зборах у відповідь на цей лист або на електронну адресу executive-director@corpsecurity.org.ua  до 15.05.24