Вхід

На ринку корпоративної безпеки новий гравець

03.02.2015
До вирішення питань корпоративної безпеки долучився новий учасник – Громадська організація «Асоціація професіоналів корпоративної безпеки України»

Київ, 28 січня 2015 року. За ініціативою спеціалістів у сфері корпоративної безпеки відбулися установчі Збори ГО «Асоціація професіоналів корпоративної безпеки України» («Асоціація»). Асоціацію створено з метою координації професійної діяльності її членів у сфері корпоративного управління та корпоративної безпеки. Асоціація є неприбутковою та неурядовою організацією, основними напрямками діяльності якої є:

  • сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі безпеки бізнесу;
  • вжиття заходів щодо організації діяльності на постійній та тимчасовій основі колективів фахівців та експертів з метою дослідження проблем корпоративної безпеки;
  • сприяння розвитку технологій інформаційної безпеки, запобігання шахрайству;
  • а також сприяння підвищенню рівня інвестиційної привабливості українського бізнесу через вдосконалення корпоративних відносин.

На установчих зборах було обрано Правління Асоціації, до якого увійшли експерти з питань корпоративної безпеки: Сергій Погребной, Олександр Окунев, Юрій Когут, Павло Гусак та Роман Мольченко. Головою Правління було обрано Сергія Погребного (партнер практики вирішення судових спорів ЮФ Sayenko Kharenko), який зазначив: «Діяльність Асоціації сприятиме стабілізації бізнес-середовища та захисту прав членів Асоціації як від несумлінних конкурентів, так і перед державною владою. Факт об’єднання учасників ринку для створення профільної Асоціації для координації дій та обміну практичними знаннями говорить про актуальність цього питання».  

Член Правління Олександр Окунев, відомий український експерт у галузі корпоративно управління  наголосив: «Розуміючи, що питання безпеки ведення бізнесу охоплює не лише корпоративне управління, але й ряд важливих аспектів у площині інформаційної безпеки, протидії  корпоративному шахрайству менеджерів тощо, ми всебічно підтримуємо створення Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України». 

У свою чергу, член Правління Юрій Когут, експерт з питань комплексного управління ризиками бізнесу, підкреслив: «Події в Україні красномовно свідчать про важливість інформаційної безпеки та руйнівний  характер інформаційної незахищеності як для держави, так і для бізнесу. Інформаційна безпека, без сумнівів, важлива складова корпоративної безпеки. Об’єднання спеціалістів сфери – дуже вчасний крок». 

Членом Асоціації може бути будь-яка фізична особа, діяльність якої пов’язана зі сферою корпоративної безпеки.